Pomoc

1. Wprowadź swój tekst do okienka nr 1 o nazwie "Wprowadź tekst". Maksymalnie może on zawierać 1000 znaków.

2. Naciśnij przycisk "Parafrazuj" i poczekaj chwilę. Pamiętaj: czas przetwarzania może być dłuższy w zależności od długości wprowadzonego tekstu.

3. W okienku nr 2 o nazwie "Nowy tekst" podświetlone kolorem zostaną słowa zawierające synonimy.

4. Najeżdżając kursorem na dany wyraz można wybrać synonim z rozwijanej listy, lub edytować tekst ręcznie.